Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Unless you love someone, nothing else makes sense. ~ Edward Estlin Cummings

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...