Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see. Mark Twain

1 σχόλιο:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...